Đổi trả Tivi

 10/26/2020

Chăm Sóc Điện Máy chia sẻ chính sách đổi trả tivi tại hệ thống. Lưu ý: đối với khách hàng mua trả góp , chính sách bảo hành vẫn áp dụng giống như đối với khách hàng mua thẳng.

Xem chi tiết 

Hỗ trợ trực tuyến